Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση
 
Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση
Αυτός ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε για να έρθετε σε επαφή και να ενημερωθείτε για διάφορα Φυσικοθεραπευτικά προβλήματα.


Επικεντρό μας είναι πάντα ο άνθρωπος

Εξαιτίας του τρόπου ζωής που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος δημιουργούνται πολλές μυοσκελετικές και νευρολογικές παθήσεις.

Με τη φυσικοθεραπεία διορθώνονται σημαντικά, πολλά από αυτά τα προβλήματα και συνεπώς βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο χώρος του Φυσικοθεραπευτηρίου
a-exterior-detsari.jpgdetsari-physio-1.jpgdetsari-physio-2.jpgdetsari-physio-3.jpgdetsari-physio-4.jpgdetsari-physio-5.jpg